Thư động viên CBCNV - NLĐ Petrolimex

Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT08:26' CH-Thứ hai, 02/08/2021

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Pham Văn Thanh

Petrolimex