Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

Thành tích & Giải thưởng của Công đoàn Xăng dầu Việt Nam qua các giai đoạn

03:50' CH - Thứ ba, 17/01/2012
Với bề dày truyền thống và những thành tích đã đạt được, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công đoàn Công Thương Việt Nam và các cấp chính quyền trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, cụ thể:

TT
Thành tích được tặng thưởng
Nội dung khen
Số Quyết định

1
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Thành tích công tác Năm 1999
869/QĐ-TTg ngày 11/9/2000
2
Huân chương Lao động Hạng Ba
Thành tích công tác 2000 - 2003
200/2004QĐ-CTN
ngày 14/4/2004
3
Bằng khen Công đoàn TMDLVN
Thành tích công tác năm 2005
231/QĐ-TMDL ngày 5/5/2006
4
Giấy khen TCTy
Thành tích công tác năm 2006
193/XD-QĐ-TGĐ
ngày 27/6/2007
5
Bằng khen Công đoàn TMDLVN
Thành tích công tác năm 2006
464/QĐ-TMDL
ngày 18/8/2006
6
Tập thể LĐXS - Bộ Công Thương
Thành tích công tác năm 2007
2594/QĐ-BCT
ngày 02/05/2008
7
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
Thành tích công tác năm 2007
162/QĐ-TT ngày 10/2/2009
8
Cờ toàn diện TLĐ Lao động VN
Thành tích công tác năm 2008
68/QQĐ-TLĐ ngày 9/01/2009
9
Huân chương Lao động Hạng Nhì
Thành tích giai đoạn 2004 - 2008
593/QĐ-CTN ngày 23/4/2009
10
Tập thể LĐXS - Bộ Công Thương
Thành tích công tác năm 2008
2040/QĐ-BCT ngày 28/4/2009
11
Tập thể LĐXS - Bộ Công Thương
Thành tích công tác năm 2009
2547/QĐ-BCT ngày 17/5/2010
12
Tập thể LĐXS - Bộ Công Thương
Thành tích công tác năm 2010
2846/QĐ-BCT ngày 10/6/2011
Liên kết website
Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .