Công đoàn Xăng dầu Việt Nam
STTSố hiệuTên văn bảnNgày ban hành
1254/HD-TLĐHD giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn VN
287/HD-CĐCTHướng dẫn công tác nhân sự Ban Chấp hành tại Đại hội công đoàn các cấp
309/2017/PLX-QĐ-CĐQuyết định thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban chuẩn bị tổ chức ĐH lần thứ V Công đoàn XDVN
410/2017/PLX-QĐ-CĐQuyết định phân bổ đại biểu Đại hội V Công đoàn XDVN
5132/HD-TLĐHướng dẫn một số nội dung thực hiện Kế hoạch số 52 về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp
652/KH-TLĐKế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
709-CT/TWChỉ thị số 09-CT/TW ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư
8317-CV/ĐUVăn bản số 317-CV/ĐU ngày 01/3/2017 của ĐU PLX
925/KH-CĐCTKế hoạch số 25/KH-CĐCT ngày 24/01/2017 của CDDCT VN
10609-CV/ĐUKVăn bản số 609-CV/ĐUK ngày 17/02/2017 của ĐU Khối DNTW
1101-CT/BCSĐChỉ thị số 01-CT/BCSĐ ngày 04/01/2017 của BCS Đảng BCT
127/2017/PLX-CV-CĐKế hoạch tổ chức Đại hội/ Hội nghị đại biểu CĐCS tiến tới ĐH IV Công đoàn XDVN
1319/2015/PLX-CV-CĐMẫu biểu Khen thưởng chuyên đề Giỏi việc nước, đảm việc nhà"
14137Mẫu chấm điểm Công đoàn cơ sở vững mạnh
Liên kết website
Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .