Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

Tài liệu Tổ chức Đại hội lần thứ V - Công đoàn XDVN (Nhiệm kỳ 2017-2022)

Ban Tổ chức Đại hộiCông đoàn Xăng dầu Việt Nam
05:11' CH - Thứ tư, 15/03/2017


1. Văn bản số 07/2017/PLX-CV-CĐ ngày 13/3/2017 của BTV Công đoàn XDVN về Tổ chức Đại hội/ Hội nghị đại biểu CĐCS tiến tới Đại hội lần thứ V - Công đoàn XDVN;

2. Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 của Tổng Liên đoàn LĐVN về Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam;

3. Hướng dẫn số 132/HD-TLĐ ngày 28/11/2016 của Tổng Liên đoàn LĐVN về Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam;

4. Chỉ thị số 01-CT/BCSĐ ngày 04/01/2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương về Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam;

5. Chỉ thị 09-CT/TW ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII;

6. Văn bản số 609-CV/ĐUK ngày 17/02/2017 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

7. Văn bản số 317-CV/ĐU ngày 01/3/2017 của Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

8. Kế hoạch số 25/KH-CĐCT ngày 24/01/2017 của Công đoàn Công Thương Việt Nam về Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

9. Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ V - Công đoàn XDVN;

10. Quyết định phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội lần thứ V Công đoàn XDVN;

10.1. File mềm "Báo cáo Danh sách dự Đại hội V";

11. Văn bản số 87/HD-CĐCT ngày 22/3/2017 của Công đoàn CTVN về Hướng dẫn công tác nhân sự Ban Chấp hành tại Đại hội công đoàn các cấp;

12. Văn bản số 254/HD-TLĐ ngày 03/3/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam;

13. Văn bản số 126/CĐCT-ToC ngày 19/4/2017 của Công đoàn Công Thương Việt Nam về phê duyệt số lượng UVBCH;

14. Văn bản số 129/CĐCT-ToC ngày 19/4/2017 của Công đoàn Công Thương Việt Nam về phê duyệt phương hướng, kế hoạch và quy trình nhân sự Đại hội V;

15. Nghị quyết BCH Công đoàn XDVN lần thứ IX - Khóa IV.

16. Danh sách đại biểu dự Đại hội lần thứ V - Công đoàn Xăng dầu Việt Nam (Nhiệm kỳ 2017 - 2022);

Liên kết website
Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn