Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

UBKT Công đoàn XDVN, khóa IV (nhiệm kỳ 2012 - 2016)

BBT Website Công đoàn XDVNCông đoàn XDVN
08:00' SA - Thứ ba, 03/04/2012
Đ/c Phan Thanh Sơn
Phó Chủ tịch Công đoàn XDVN
Chủ nhiệm
Đ/c Đường Xuân Chiến
Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban CS-LĐ Công đoàn XDVN
Phó Chủ nhiệm
Đ/c Trần Xuân Bình
Trưởng Phòng Pháp chế Thanh tra
Tập đoàn XDVN
Ủy viên
Đ/c Trịnh Quốc Bình
Phó Chủ nhiệm UBKT
Đảng ủy Tập đoàn XDVN
Ủy viên
Đ/c Trần Thu Hiền
Phó Trưởng Phòng KT-TC
Công ty Xăng dầu Khu vực I
Ủy viên

Liên kết website
Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .