Thành tích & Giải thưởng của Công đoàn Xăng dầu Việt Nam qua các giai đoạn

BBT Website03:50' CH-Thứ ba, 17/01/2012
Với bề dày truyền thống và những thành tích đã đạt được, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công đoàn Công Thương Việt Nam và các cấp chính quyền trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, cụ thể:
11111

TT

THÀNH TÍCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG

NỘI DUNG KHEN

SỐ QUYẾT ĐỊNH

1Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThành tích công tác Năm 1999869/QĐ-TTg ngày 11/9/2000
2Huân chương Lao động Hạng BaThành tích công tác 2000 - 2003200/2004QĐ-CTN ngày 14/4/2004
3Bằng khen Công đoàn TMDLVNThành tích công tác năm 2005231/QĐ-TMDL ngày 5/5/2006
4Bằng khen Công đoàn TMDLVNThành tích công tác năm 2006464/QĐ-TMDL ngày 18/8/2006
5Tập thể LĐXS - Bộ Công ThươngThành tích công tác năm 20072594/QĐ-BCT ngày 02/05/2008
6Bằng khen Thủ tướng Chính phủThành tích công tác năm 2007162/QĐ-TT ngày 10/2/2009
7Cờ toàn diện TLĐ Lao động VNThành tích công tác năm 200868/QĐ-TLĐ ngày 9/01/2009
8Huân chương Lao động Hạng NhìThành tích giai đoạn 2004 - 2008593/QĐ-CTN ngày 23/4/2009
9Cờ toàn diện TLĐ Lao động VNThành tích công tác năm 2009124/QĐ-TLĐ ngày 12/01/2010
10Cờ toàn diện TLĐ Lao động VNThành tích công tác năm 20132159/QĐ-TLĐ ngày 31/12/2013
11Huân chương Lao động Hạng NhấtThành tích giai đoạn 2009 - 2013878/QĐ-CTN ngày 24/4/2014
Công đoàn Xăng dầu Việt Nam