Giới thiệu

Chia sẻ

Thành tích & Giải thưởng của Công đoàn Xăng dầu Việt Nam qua các giai đoạn

Với bề dày truyền thống và những thành tích đã đạt được, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công đoàn Công Thương Việt Nam và các cấp chính quyền trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, cụ thể:111

TTTHÀNH TÍCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNGNỘI DUNG KHENSỐ QUYẾT ĐỊNH
1

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thành tích công tác Năm 1999869/QĐ-TTg ngày 11/9/2000
2

Huân chương Lao động Hạng Ba

Thành tích công tác 2000 - 2003200/2004QĐ-CTN ngày 14/4/2004
3

Bằng khen Công đoàn TMDLVN

Thành tích công tác năm 2005231/QĐ-TMDL ngày 5/5/2006
4

Bằng khen Công đoàn TMDLVN

Thành tích công tác năm 2006464/QĐ-TMDL ngày 18/8/2006
5

Tập thể LĐXS - Bộ Công Thương

Thành tích công tác năm 20072594/QĐ-BCT ngày 02/05/2008
6

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Thành tích công tác năm 2007162/QĐ-TT ngày 10/2/2009
7

Cờ toàn diện TLĐ Lao động VN

Thành tích công tác năm 200868/QĐ-TLĐ ngày 9/01/2009
8

Huân chương Lao động Hạng Nhì

Thành tích giai đoạn 2004-2008593/QĐ-CTN ngày 23/4/2009
9

Cờ toàn diện TLĐ Lao động VN

Thành tích công tác năm 2009124/QĐ-TLĐ ngày 12/01/2010
10

Cờ toàn diện TLĐ Lao động VN

Thành tích công tác năm 20132159/QĐ-TLĐ ngày 31/12/2013
11

Huân chương Lao động Hạng Nhất

Thành tích giai đoạn 2009-2013878/QĐ-CTN ngày 24/4/2014
12

Cờ toàn diện TLĐ Lao động VN

Thành tích công tác năm 2016273/QĐ-TLĐ ngày 25/01/2017
13

Cờ toàn diện TLĐ Lao động VN

Thành tích công tác năm 2019