Thông báo kết quả chọn tổ chức đấu giá tài sản (Xe ô tô BKS 30F-0555)

Hội đồng TLTS04:36' CH-Thứ sáu, 10/02/2023

Công đoàn Xăng dầu Việt Nam trân trọng Thông báokết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Xe ô tô BKS 30F-0555): tại đây

Công đoàn XDVN