Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

STTSố hiệuTên văn bảnNgày ban hành
8556/2014/PLX-CV-CĐThực hiện công tác quản lý Tài chính công đoàn18/06/2014
86272/QĐ-TLĐBan hành Quy định thu, chi, quản lý Tài chính Công đoàn cơ sở07/03/2014
87271/QĐ-TLĐBan hành Quy định Khen thưởng, xử phạt về thu, nộp Tài chính công đoàn07/03/2014
88270/QĐ-TLĐBan hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu Tài chính công đoàn07/03/2014
89258/HD-TLĐHướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn07/03/2014
9010/2012/QH13Bộ luật Lao động năm 201218/06/2012
9104/2014/TTBLĐTBXHHướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân12/02/2014
9251/QĐ-LĐTBXHBan hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động13/01/2014
9323/2012/TT-BLĐTBXHTHÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc18/10/2012
9441/2009/TT-BLĐTBXHTHÔNG TƯ Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc30/12/2009
9519/2008/TT-BLĐTBXHTHÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CPngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc04/10/2008
9603/2007/TT-BLĐTBXHThông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của CP hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc30/01/2007
97238/HD-TLĐHướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam04/03/2014
98.Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI30/07/2013
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn