Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý Tài chính Công đoàn

Ban Tài chínhCông đoàn XDVN
03:45' CH - Thứ ba, 26/12/2017
1. Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn LĐVN Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn (Thay thế Hướng dẫn số 258/HD-TLĐ ngày 07/3/2014 về đóng đoàn phí công đoàn; Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn; Quyết định số271/QĐ-LĐ ngày 07/3/2014 Quy định khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn; Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 về Quy chế quản lý tài chính Công đoàn);
2. Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn LĐVN Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở (thay thế Quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở);
3. Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết về tài chính công đoàn;
4. Nghị quyết 09c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 của BCH Tổng Liên đoàn LĐVN về Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân, lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất;
Liên kết website
Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn