Huỳnh Công Trạng

 CHT CHXD số 14 Petrolimex Cà Mau
 06:37 SA @ Thứ Ba - 31 Tháng Mười, 2017

Tôi yêu chất lính trong anh
Từ bộ quân phục màu xanh trên người
Yêu trong cách nói, tiếng cười
Mang nét mộc mạc của người quân nhân

*
Yêu anh, đức tính chuyên cần
Tình yêu đồng nghiệp, tin thần đấu tranh
Anh như giếng nước trong lành
Như hoa khoe sắc trên cành đón xuân

Mãi khắc ghi lời Bác đã dạy

Nguồn:   Trang thơ Người lao động PLX