Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

Ban lãnh đạo Công đoàn Nhiệm kỳ 2005 - 2012

05:21' CH - Thứ tư, 01/02/2012

Ông Đinh Thái Hương

- Sinh ngày:20/01/1960
- Chức vụ công tác: Chủ tịch
- Ngày được bầu: tại Đại hội III Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Bình

- Sinh ngày: 12/5/1950
- Chức vụ công tác: Phó Chủ tịch
- Ngày được bầu: tại Đại hội III Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

- Ngày thôi giữ chức: (nghỉ hưu)

Ông Phan Thanh Sơn

- Sinh ngày: 02/8/1961
- Chức vụ công tác: Phó Chủ tịch
- Ngày được bầu: tại Đại hội III Công đoàn Xăng dầu Việt Nam


Ông Nguyễn Xuân Tương

- Sinh ngày: 09/7/1961
- Chức vụ công tác: Phó Chủ tịch
- Ngày được bầu: 15/12/2010 tại Hội nghị lần thứ XI - Nhiệm kỳ 2005 - 2010
Liên kết website
Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn