Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

BCH Công đoàn XDVN khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022

BBT WebsiteCông đoàn XDVN
09:01' SA - Thứ sáu, 07/07/2017

Ban Chấp hành Công đoàn Xăng dầu Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội


Đ/c Nguyễn Thanh Sơn
Ủy viên BTV Công đoàn Công Thương Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn XDVN

Đ/c Vũ Thị Lan Anh
Phó Chủ tịch,
Trưởng ban Tài chính
Công đoàn XDVN

Đ/c Đường Xuân Chiến
Phó Chủ tịch
kiêm Chủ nhiệm UBKT


Đ/c Nguyễn Thị Hải Hòa
Ủy viên BTV,
Phó Trưởng ban Nữ công
Công đoàn XDVN

Đ/c Trần Văn Kha
UV BCH Đảng bộ Tập đoàn,
Ủy viên BTV
Công đoàn XDVN,

Chủ tịch Công đoàn
Tập đoàn XDVN

Đ/c Nguyễn Khắc Hán
UV BTV Công đoàn XDVN,
Phó Giám đốc,

Chủ tịch Công đoàn
Công ty Xăng dầu B12

Đ/c Nguyễn Danh Hùng
Ủy viên BTV Công đoàn XDVN,
Phó Giám đốc,
Chủ tịch Công đoàn

Công ty Xăng dầu Khu vực II


Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiền
Ủy viên BTV Công đoàn XDVN,
Chủ tịch Công đoàn
chuyên trách

Công ty Xăng dầu Khu vực I


Đ/c Đỗ Minh Hiển
Ủy viên BTV Công đoàn XDVN, Chủ tịch Công đoàn
Công ty Xăng dầu Khu vực V


Đ/c Doãn Duy Đạo
Chủ tịch Công đoàn
Tổng Công ty Gas Petrolimex

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng
Chủ tịch Công đoàn
chuyên trách

TCTy Hóa dầu Petrolimex

Đ/c Phạm Việt Khoa
Phó Tổng Giám đốc,
Chủ tịch Công đoàn

TCTy Vận tải thủy Petrolimex


Đ/c Bùi Quang Ngọc
Chủ tịch Công đoàn
TCTy CP Bảo hiểm Petrolimex
(PJICO)


Đ/c Trương Hùng Sơn
Phó Tổng Giám đốc,
Chủ tịch Công đoàn

TCTy Xây lắp và Thương mại Petrolimex


Đ/c Phan Văn Tân
Phó Tổng Giám đốc,
Chủ tịch Công đoàn

TCTy Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex


Đ/c Nguyễn Xuân Bình
Chủ tịch Công đoàn
Công ty Xăng dầu Tiền Giang
Đ/c Nghiêm Chí Chính
Phó Giám đốc,
Chủ tịch Công đoàn
Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình

Đ/c Trịnh Xuân Đoài
Chủ tịch Công đoàn
chuyên trách

Cty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên
Đ/c Đinh Nhật Lệ
Chủ tịch Công đoàn
Cty Xăng dầu Thừa Thiên Huế

Đ/c Đặng Quốc Luận
Phó Giám đốc,
Chủ tịch Công đoàn

Cty Xăng dầu Hà Nam Ninh

Đ/c Trần Thị Hồng Nguyệt
Phó Giám đốc,
Chủ tịch Công đoàn
Công ty Xăng dầu Phú Thọ
Đ/c Nguyễn Duy Phong
Phó Giám đốc,
Chủ tịch Công đoàn

Công ty Xăng dầu Phú Khánh

Đ/c Trần Thị Kim Văn
Chủ tịch Công đoàn
Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ

Đ/c Nguyễn Đức Vinh
Phó Giám đốc,
Chủ tịch Công đoàn

Công ty Xăng dầu BR-VT

Liên kết website
Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn