BTV Công đoàn XDVN khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2023

 Ban Biên tập Website

 11:18 SA @ Thứ Sáu - 21 Tháng Bảy, 2017

Đ/c Nguyễn Thanh Sơn

Ủy viên BTV Công đoàn Công Thương Việt Nam,
Ủy viên B Đảng bộ Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn XDVN


Đ/c Vũ Thị Lan Anh
Phó Chủ tịch
Công đoàn XDVN


Đ/c Đường Xuân Chiến
Ủy viên UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam;
Phó Chủ tịch, kiêm Chủ nhiệm UBKT
Công đoàn XDVN

Đ/c Nguyễn Thị Hải Hòa
Phó Trưởng ban Nữ công
Công đoàn XDVN

Đ/c Trần Văn Kha
UV BCH Đảng bộ Tập đoàn,
Chủ tịch Công đoàn
Tập đoàn XDVN

Đ/c Nguyễn Khắc Hán
Phó Giám đốc,Chủ tịch Công đoàn
Công ty Xăng dầu B12

Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiền
Chủ tịch Công đoàn
Công ty Xăng dầu Khu vực I

Đ/c Đỗ Minh Hiển
Chủ tịch Công đoàn
Công ty Xăng dầu Khu vực V

Nguồn:   Công đoàn Xăng dầu Việt Nam