Hướng dẫn Khánh tiết tại Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

BBT Website09:38' SA-Thứ tư, 01/02/2023

Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong công tác tổ chức Đại hội, phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền cổ động trực quan, lan tỏa sâu rộng các thông điệp của Đại hội Công đoàn các cấp đến với ĐV-NLĐ; Công đoàn Xăng dầu Việt Nam hướng dẫn trang trí khánh tiết, tuyên truyền trực quan như sau:

1. Trang trí khánh tiết;

2. Nhạc Nghi lễ Chào cờ.

Công đoàn Xăng dầu Việt Nam