Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

Bố cáo về việc chuyển đổi tên Tổ chức Công đoàn

12:50' CH - Thứ năm, 15/12/2011Công đoàn Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

chuyển đổi thành Công đoàn Xăng dầu Việt Nam


Ngày 01/12/2011, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức hoạt động theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam để hình thành Tập đoàn Xăng dầu đa sở hữu và Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2011 của Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.


Để nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức công đoàn phù hợp với tổ chức, hoạt động của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã quyết định chuyển đổi Công đoàn Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam thành CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM kể từ ngày 15/12/2011.


Công đoàn Xăng dầu Việt Nam trân trọng thông báo:Liên kết website
Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn