Các bài tham luận của Đại biểu tại Đại hội IV Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

03:27' CH - Thứ năm, 05/04/2012

1. Hoạt động Công đoàn theo mô hình Cụm vùng miền tác dụng và hiệu quả
(Bà Võ Thị Thu - Chủ tịch Công đoàn Công ty Xăng dầu Tiền Giang)


2. Công đoàn phối hợp với chính quyền mở rộng và phát huy hiệu quả của hệ thống Cửa hàng bán lẻ Xăng dầu
(Ông Mạc Đăng Nhơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên)


3. Vai trò của Nữ công trong các hoạt động phong trào tại Cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
(Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam)


4. Công đoàn phối hợp tổ chức và triển khai thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ
(Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công ty Xăng dầu Hà Giang)