238/HD-TLĐ

Loại văn bản: Hướng dẫn
Phân loại: Hướng dẫn
Đơn vị ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký: Ông Đinh Thái Hương; Chức vụ: Chủ tịch
Ngày ban hành: 04/03/2014
Ngày hiệu lực: 04/03/2014
Tiêu đề238/HD-TLĐ
Tóm tắtHướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Attachments: