995/HD-TLĐ

Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Chính sách
Đơn vị ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký: Phó Chủ tịch Mai Đức Chính
Ngày ban hành: 30/06/2016
Tiêu đề995/HD-TLĐ
Tóm tắtHướng dẫn Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể
Attachments: