258/HD-TLĐ

Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Tài chính Công đoàn
Đơn vị ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Ngày ban hành: 07/03/2014
Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Tiêu đề258/HD-TLĐ
Tóm tắtHướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn
Attachments: