2183/TLĐ

Loại văn bản: Hướng dẫn
Đơn vị ban hành: TLĐ Lao động Việt Nam
Người ký: Phó Chủ tịch Mai Đức Chính
Ngày ban hành: 23/12/2011
Ngày hiệu lực: 23/12/2011
Tiêu đề2183/TLĐ
Tóm tắtPhối hợp tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ năm 2011;
Attachments: