217/HD-TLĐ

Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Tài chính
Đơn vị ban hành: Tổng LĐLĐ Việt Nam
Tiêu đề217/HD-TLĐ
Tóm tắtHướng dẫn 217/HD-TLĐ ngày 22/02/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam
Attachments: