1908/QĐ-TLĐ

Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài chính
Đơn vị ban hành: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
Tiêu đề1908/QĐ-TLĐ
Tóm tắtQuyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam
Attachments: