Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014

Đỗ GiangPTP Kỹ thuật Công nghệ và An toàn Petrolimex - Petrolimex
02:42' CH - Thứ tư, 19/03/2014

Trong những năm gần đây, tình hình tai nạn lao động và cháy nổ trên toàn quốc vẫn diễn ra hết sức phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng cả về số vụ và thiệt hại mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là công tác tuyên truyền giáo dục, công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng còn nhiều hạn chế; ý thức tự giác chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ&PCCN) của một số tổ chức, doanh nghiệp và cả người lao động vẫn chưa cao, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở chế biến, hộ gia đình… vì mục tiêu lợi nhuận nên không quan tâm đầu tư trang thiết bị bảo hộ lao động, PCCN cho sản xuất kinh doanh; một bộ phận không nhỏ người lao động mới vào làm việc trong các ngành đặc thù chưa nắm được hoặc vẫn tỏ ra coi thường những quy định về ATVSLĐ&PCCN …

Nhận diện và đánh giá đúng những khó khăn và tồn tại đó, công tác ATVSLĐ & PCCN của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam luôn tích cực hưởng ứng với nhiều giải pháp : đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ&PCCN, từng bước nâng cao nhận thức, hành vi của người sử dụng lao động và người lao động; chủ động nguồn kinh phí để cải tiến hệ thống công nghệ, cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu tác động môi trường; Chú trọng công tác hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn đối với người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác an toàn và công nhân lao động. Trên cơ sở chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực của cả hệ thống chính trị; công tác ATVSLĐ & PCCN tiếp tục được tăng cường củng cố đảm bảo tuyệt đối an toàn; nhiều năm liền toàn Tập đoàn không để xảy ra sự cố mất an toàn lao động hay cháy nổ nghiêm trọng nào, góp phần tạo lập môi trường ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững của Tập đoàn.

Trong năm 2013, toàn Tập đoàn đã đầu tư trên 175 tỷ đồng cho công tác ATVSLĐ & PCCN bao gồm : Các giải pháp kỹ thuật tăng cường an toàn, cải thiện vệ sinh môi trường lao động, làm việc; Huấn luyện về ATVSLĐ&PCCN cho người sử dụng lao động, cán bộ an toàn, mạng lưới ATVSV, những người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ cho trên 7000 người; Trang bị phương tiện cá nhân, bồi dưỡng hiện vật, khám chăm sóc sức khoẻ người lao động; Diễn tập, thực tập phương án chữa cháy, ƯCSCDT trên 700 cuộc; Đầu tư trang thiết bị BHLĐ, PCCC; Cung cấp chi phí để cấp cứu và điều trị tai nạn lao động; Đo kiểm môi trường lao động, kiểm định các máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

Tập đoàn đã tham gia triển khai dự án của JICA thử nghiệm bể chứa 2 lớp phòng chống rò rỉ chất thải nguy hại, tiến tới xây dựng cơ sở pháp lý để áp dụng tại Việt Nam; tổ chức nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và ứng dụng hệ thống chữa cháy cố định tự động, bán tự động tại các cửa hàng xăng dầu thuộc Petrolimex nhằm tăng cường công tác PCCN & BVMT.

m

Ký kết chương trình phối hợp về lĩnh vực khoa học công nghệ và an toàn

Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ&PCCN thứ 16 năm 2014, với chủ đề “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc” nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động về việc chấp hành các quy định pháp luật, quy trình, quy định, nội quy về ATVSLĐ&PCCN nhằm ngăn chặn tối đa các nguy cơ có thể gây ra tai nạn lao động trong toàn Tập đoàn. Để chuẩn bị cho Tuần lễ này, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác an toàn, tập trung các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc. Xác định rõ các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ&PCCN không chỉ diễn ra trong Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ&PCCN mà các đơn vị, cơ sở trong toàn toàn Tập đoàn phải duy trì thường xuyên, liên tục.

2. Áp dụng các giải pháp kỹ thuật để cải thiện môi trường lao động và điều kiện làm việc; Khảo sát, đánh giá môi trường lao động; Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm, khám phát hiện và điều trị cho CBCNV mắc bệnh nghề nghiệp. Phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải thiện kỹ thuật, điều kiện làm việc cho người lao động, tăng cường công tác an toàn phòng chống cháy nổ.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ, PCCC, BVMT, PCLB tại tất cả các công trình xăng dầu, vị trí sản xuất kinh doanh. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt và xử lý nghiêm, kịp thời và công khai thông tin đối với các tập thể, cá nhân cố tình vi phạm công tác này.

4. Rà soát, kiện toàn các quy trình kỹ thuật an toàn. Kiểm định các máy móc, thiết bị và các hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đúng quy định.

5.Tổ chức diễn tập phương án PCCC, ƯCSC tràn dầu; Tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ, phổ biến và hướng dẫn các văn bản luật, quy định mới ban hành về ATVSLĐ của đơn vị.

6.Tổ chức thăm hỏi, động viên các CBCNV bị tai nạn lao động hoặc bị mắc bệnh nghề nghiệp.

Môi trường lao động tại Petrolimex luôn sạch sẽ, thân thiện, an toàn và khang trang

Với sự quan tâm chỉ đạo của ban lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự tâm huyết và trách nhiệm của tập thể người lao động, công tác ATVSLĐ&PCCN của Petrolimex sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả đảm bảo an toàn tuyệt đối các công trình xăng dầu, nâng cao năng suất lao động; cải thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước./.

Liên kết website
Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC)Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốcĐịa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn